Renovering af skoler

Oehlenschlægersgade skole:
Renovering af 8 skorstensspir samt gavltrekanter.

Renovering af skole

Renovering af skole

Renovering af skole

Renovering af skole

Renoveringsarbejde – ombygning af 1. sal

Renovering - ombygning af 1. sal

Renovering – ombygning af 1. sal

Renovering - ombygning af 1. sal

Renovering – ombygning af 1. sal

Renoveringsarbejde – renovering af rektorvilla

Renovering- renovering af rektorvilla

Renovering af rektorvilla

Renovering- renovering af rektorvilla

Renovering af rektorvilla

Andre skole-renoveringsprojekter

HF-Center Efterslægten:
Vedligeholdelsesplan, ny forplads og cykelparkering, renovering af kantine, nyt storkøkken, ombygning og totalrenovering af retorvilla, ombygning af 1.sal´s administration, 3 nye faglokaler, ombygning af scenerum, renovering af toiletter, vindues og facade renovering. 2200 m2 ny sportshal.

Engskolen:
Renovering af 3 skorsten.

Helsingør Gymnasium:
Fundamentsprojekt ny tribune og terrasse.

Stockholmsgave:
Ny toiletbygning