Rådgivningsydelser

 • Projektering af bærende konstruktioner

  • Thymark.dk udføre både store og små opgaver. Og kan indgå i alle fasterne af et projektforløb, lige fra idefasen til udførselsfasten.
 • Statiske beregninger

  • Ofte udføres de statiske beregninger i forbindelse med projekteringen af konstruktionerne. Beregningerne udføres efter gældende normer og krav i bygningsreglementet. Thymark.dk udføre beregninger af i stål, træ og beton, til fundament, bjælker, søjler, vægge, altaner, tage samt stabilitets beregninger.
 • Bygherrerådgivning

  • I forbindelse med byggesager, er Thymark.dk bygherrens mand som deltager i byggemøder udfører tilsyn, og bistår sagens parter i de byggetekniske løsninger.
 • Myndighedsbehandling

  • Udarbejdes af projekt til myndighedsbehandling samt opfølgning på krav fra kommunen.
 • Tilsyn

  • Besigtigelse og registrering af udført arbejde i byggeperioden.
 • Renovering

  • Nyt tag, udskiftning af vinduer, facade, altaner, kælder, trappeopgange og kloak.
 • Byggeledelse/Byggestyring

  • Tidsplaner, økonomi, koordinering af håndværkker.
 • Tilstandsvurderinger, tilstandsrapporter og vedligeholdelse budget

  • Få et overblik over bygningens tilstand og et budget der giver et økonomiske overblik
 • Termografering

  • Termografering er et værktøj til fejlfinding, det kan være utætheder, kuldebroer og manglende isolering