Renovering af ejerforeninger og andelsboligforeninger

Ny belægning på vej og fortorv – Peder Hjorts vej

Ny belægning på vej og fortorv

Ny belægning på vej og fortorv

Ny belægning på vej og fortorv

Ny belægning på vej og fortorv

Tag og facade renovering – Ådalsvej 23

Tag- og facade renovering

Tag- og facade renovering

Tag- og facade renovering

Tag- og facade renovering

Faldstammerenovering

Faldstammerenovering

Faldstammerenovering

Faldstammerenovering

Faldstammerenovering

Andre renoveringsprojekter for ejerforeninger og andelsboligforeninger


Ny belægning på vej og fortov – Peder Hjorts Vej 1 – 11

Vedligeholdelsesplan – Absalonsgade 29

Vedligeholdelsesplan – Skolegade 13

Kælderrenovering – Schleppegrellsgade 2

Ombygning af kælder – Classensgade 15

Ny miljøgård – Nordhavnsgården

Vedligeholdelsesplan – Søndersøvej 31

Ny containerplads – Lundevænget 1 – 13

Kælderrenovering – Østerbrogade 139